B R O S E N S

Ik kende niet veel beroemde Brosens'en of Brosens'en met een verhaal toen ik rond het jaar 2000 de eerste versies van deze website maakte. Als ik toen de naam in een zoekmachine intikte, dan kreeg ik één antwoord. Dat is ondertussen wel helemaal anders.

Er is natuurlijk Annelies die in Vlaanderen en verre omstreken Laïs mee groot gemaakt heeft . Zij hoort bij de tak Meer.

De (iets) ouderen zullen zich ongetwijfeld Tante Terry herinneren, Terry Van Ginderen-Verbeek, de grote kindervriendin uit de tijd van de zwart-wit televisie. Haar schoonmoeder was een Brosens; de zuster van de overgrootvader van Annelies van Laïs.

Er is John Brosens, van de "tak van Marcel". John is auteur, hij schrijft ook onder de pseudoniem Adriaan Broos.

En de historica Griet Brosens die het boek "Congo aan den Yzer" schreef.

Wie op het internet naar de naam Brosens zoekt, krijgt honderden resultaten. Verschillende wijzen naar Ivo, een bekende gynaecoloog en professor in Leuven. En ook naar zijn zoon Peter, cineast, geograaf en antropoloog en zijn vrouw Jessica Woodworth.

Ook de naam van Fons Brosens komt op het internet verschillende keren voor. Fons was professor van het Departement Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Hij leidde de onderzoeksgroep Theoretische Fysica van de Vaste Stof.Natuurlijk is niet iedereen beroemd of bekend. Maar toch, hier al vast een lijst met namen van personen die één of andere band met een Brosens hebben.

Vroeger stond op de website een lijst met e-mail adressen van Brosens'en. Die is er niet meer, maar je kan mij contacteren als je het adres van iemand zoekt. Misschien heb ik het, misschien ook niet.


| home | Gery Brosens - mei 2023