B R O S E N S

Komen de families Knevels uit het Hoogstraatse?

We wisten al langer dat één van onze voorouders uit Limburg kwam. Het staat in zijn huwelijksakte in 1812: Jaak Knevels, geboren in "Gruytrode" op 1 november 1766. Maar onze Jaak was nergens te vinden. Volgens sommigen was er in Gruitrode wel een Gerard Knevels geboren op 1 november, maar dat was in 1769, niet in 1766. En van al de reconstructies van gezinnen op het internet had niemand een Jaak in 1766. Maar ja, er wordt op het internet veel overgeschreven zonder op fouten te controleren. Dus: zelf de parochieregisters nalezen. En daar vonden we dit:

doop_jaak_knevels

Niet uit 1766 dus, en geen Gerard knevels, maar wel een Jacobus, onze Jaak!

--- Gedoopt in Gruitrode in het jaar 1769 - 1770 --- 1769 --- November
Op de eerste dag is Jacobus gedoopt, wettige zoon van Gerardus Knevels uit Meeuwen en van Maria Bouten, (wonend) in de echtelijke pachthoeve in het oude Drees. De doopheffers (peter en meter) waren Jacob Knevels, de vader van Gerard en Maria Stuyven de moeder van de kraamvrouw.


En dus hebben er minstens twee zitten te slapen. De ambtenaar van Gruitrode die eind 1811 vanuit Meerle de vraag kreeg wanneer Jaak geboren was plus diegene die op het internet als eerste de gezinsreconstructie gemaakt heeft. Die las 1 november 1769 en Gerardi Knevels. En dat staat er inderdaad. Maar: er staat nog veel meer.

Waarom Jaak Knevels naar Meerle verhuisd is, moet nog uitgezocht worden. We hebben ooit gedacht dat hij misschien als douanier naar deze streek gekomen is, of als rijkswachter. Maar hij wordt in de aktes steeds als landbouwer of bouwman vermeld. We vinden in een volkstelling dat Jaak in 1796 nog in Gruitrode woonde. Hij was toen 30, wat toch weer aan 1766 doet denken. Hij was "knegt" en ongetrouwd en was sinds zijn geboorte inwoner van Gruitrode. Hij woonde in het gehucht Sols. Nu is dat Solt bij Opitter. Het westelijke deel, Opsolt was vroeger een deel van Gruitrode.
Voor diegenen die het niet (meer) zouden weten: Jaak Knevels is de overgrootvader van Rosa Knevels, mijn grootmoeder. Hij is de stamvader van alle Knevels'en in de omgeving, behalve die "van de schoenwinkel". Maar ook van die familie is de "status" veranderd: van "geen familie" naar "zeker familie, maar van heel ver". De dichtste gemeenschappelijke voorvader was Leonardus Knevels, geboren in 1665.


| home | Gery Brosens - mei 2023